SUZUKI METODO CENTRAS

Muzikinio ugdymo programa ir harmoningos asmenybės formavimas pagal Suzuki metodą.

“Jei meilė gili – viskas įmanoma” – Šiniči Suzuki

Harmonija ir muzika

Muzikuojant kartu turime galimybę geriau pažinti vieni kitus, tokiu būdu formuojamas gilesnis dvasinis ryšis tarp artimųjų žmonių.

Programa ir filosofija

Ugdymo filosofija ir ugdymo procesas orientuojamas į vaiko prigimtinę teisę patenkinti vidinius dvasinius poreikius. Muzikinis ugdymas tampa unikalią bendravimo formą, leidžianti patirti jausmų ir intelekto saviraiškos džiaugsmą

Renginiai ir išvykos

Pradėdami ilgą ir sudėtingą darbą tikimės sulaukti artimųjų ir draugų palaikymo. Š. Suzuki metode labai svarbi pozityvi motyvacija, aplinka.
Kiekvienas vaikas turi talentą. Suzuki metodo centras – ugdymo filosofija ir ugdymo procesas orientuojamas į vaiko prigimtinę teisę patenkinti vidinius dvasinius poreikius: atrasti savo talentą ir ji vystyti. Muzikinis ugdymas tampa unikalią bendravimo formą, leidžianti patirti jausmų ir intelekto saviraiškos džiaugsmą.

Klasikiniai kūriniai

Suzuki muzikavimo programą sudaro 7- 10 sąsiuvinių. Vaikai turi puikią galimybę susipažinti su garsiausių klasikų kūriniais (I.S.Bacho, F. Hendelio, V.A.Mocarto ir kt.)

Tobulėjimas

Muzikos programa yra suderinta su vaiko amžiumi ir išsivystimo lygiu. Ji suteikia galimybę vaikui tobulėti, kurti pačiam savo asmenybę, formuoti vertybines nuostatas.

Pamokos

Akademinė Suzuki programa lankantys vaikai savaites bėgyje lanko vieną individualią ir vieną grupinę pamoką. Visose pamokose būtinas mamos dalyvavimas.

„Talento ugdymas“ (Motinos kalbos metodas)

Dažnai stebėdami vaikus muzikuojančius ankstyvajame amžiuje, kyla klausimas, kokie veiksmai tai sąlygoja. Garsus pedagogas Š. Suzuki rado šiam fenomenui atsakymą. Jo manymu, ankstyvajame amžiuje estetinio jausmo stiprumą lemia aplinka, ugdymo ir lavinimo koncepcija.

Vizija

Ugdymo filosofija ir ugdymo procesas  orientuojamas į vaiko prigimtinę teisę patenkinti vidinius dvasinius poreikius. Muzikinis ugdymas  tampa unikalią bendravimo formą, leidžianti patirti jausmų ir intelekto saviraiškos džiaugsmą. Muzikuojant kuriami socialiniai, kultūriniai, dvasiniai ryšiai, kurie formuoją sociokultūrinį aktyvumą, brandumą.

Renginiai ir išvykos

Naujienų skiltyje galite sužinoti apie naujausius įvykius ir su jais susijusius renginius, o taip pat pamatyti nuotraukas.

Paskutinės naujienos:

5 Five Card Draw Poker: Rules, Order Of Arms, & Gameplay

Three different betting structures exist for 5-card draw, too. When it involves preflop betting, there are two completely different strategies utilized in 5-card draw. Given a hand is precisely 5 playing cards is there a approach to represent it with lower than fifty two bits. That can characterize a hand of any number of cards.

read more

Mokytojos

Mūsų Suzuki metodo centre dirba aukšto lygio muzikos, meninio ugdymo, Š. Suzuki metodikos, smuiko ir fortepijono mokytojos.

Jelena Gliaudelienė — muzikos ir smuiko mokytoja. 20 metų dirbo Montesori metodo centre meninio ugdymo pedagoge. 2007 m. įkūrė pirmą Suzuki klasę Vilniuje. Yra V-o lygio Suzuki smuiko mokytoja.

Jelena Gliaudelienė

V-o lygio mokytoja

Sabina Kalibataitė yra Rūtos Miura, Europos Suzuki asociacijos ekspertės, tiesiogiai iš dr. Š. Suzuki perėmusios mokymo metodiką – Ruth Miura (Ispanija) – mokinė, II lygio Suzuki fortepijono mokytoja.

Sabina Kalibataitė

II-o lygio mokytoja

Oksana Tunevič yra Europos Suzuki Asociacijos sertifikuota tarptautinio III lygio smuiko mokytoja. Nuo 2017 m. dalinasi savo pedagogine patirtimi Ukrainos Suzuki Asociacijos stovyklose.

Oksana Tunevič

III-o lygio mokytoja

Kontaktai

VŠĮ Suzuki metodo centras

Adresas: Gerosios Vilties gatvė 5, Vilnius

Telefonas: +370 618 29554

Darbo laikas: Darbo dienomis 9-17 val.