Programa

Suzuki muzikavimo programą sudaro 7- 10 sąsiuvinių. Vaikai turi puikią galimybę susipažinti su garsiausių klasikų kūriniais (I.S.Bacho, F. Hendelio, V.A.Mocarto ir kt.). Muzikos programa yra suderinta su vaiko amžiumi ir išsivystimo lygiu. Ji suteikia galimybę vaikui tobulėti, kurti pačiam savo asmenybę, formuoti vertybines nuostatas. Akademinė Suzuki programa lankantys vaikai savaites bėgyje lanko vieną individualią ir vieną grupinę pamoką. Visose pamokose būtinas mamos dalyvavimas.

Kodėl mamos dalyvavimas smuiko pamokose BŪTINAS?

Mama brangiausias žmogus vaiko gyvenime, todėl jos įtaka vaiko talento ugdymui yra didžiulė. Kas gali paskatinti vaiką groti muzikos instrumentu? Tai nupirktas instrumentas, noras groti tą muziką kuri skamba namuose. Tačiau geriausias pavyzdys yra grojanti mama. Suzuki metode tėvai yra namų mokytojai, o pedagogas yra konsultantas padedantis tėvams lavinti vaiko gebėjimus, kurti muzikinę aplinką. Praktika rodo, jog kuo geriau muzikuoja mama tuo greičiau ir lengviau mokosi vaikas. Mamos žinios ir motyvacija padeda įveikti visus sunkumus. Turime žinoti, jog vaiko talentas priklauso nuo mūsų meilės, kantrybės, valios, nuoseklumo, ryžto. Suzuki mama aktyviai dalyvauja muzikos pamokose, stebi kitų vaikų pamokas, sudaro pastovų muzikavimo tvarkaraštį. Nuolat grojant kartu su vaiku, mama ugdo vaiko muzikavimo meistriskumą. Šio atvėjų meistriskumas yra ne veiksmas, o muzikavimo įprotis. Įpročių ugdymas – tai lėtas procesas, reikalaujantis didžiulio ryžto. Savo ruožtu įpročiai formuoja charakterį, o charakteris valdo likimą.

Individualus mokymosi tempas

Suzuki programoje vaikas mokosi pagal individualų planą (pats nustato mokymosi tempą). Gyvendamas savo ritmu, jis pamažu pradeda tobulėti. Bėgant savaitėms, mėnesiams, augo vaiko pasitikėjimas ir savigarba. Visu pirma mokomės nugalėti patys save, o tik po to siekiame visų kitų, viešai regimų pergalių. Muzikavimas tampa natūraliu nuolatinio augimo ir tobulėjimo procesu. Pamokoje vyrauja principas: VIENO TAŠKO PAMOKA.

Pradžia. Žingsnis po žingsnio

Pradiniu mokymo etapu atsisakoma gamų, etiudų – viso kas gali pakenkti muzikavimo džiaugsmui. Grojimo technika lavinama grojamo repertuaro pagrindu. Kai vaikas pakankamai techniškai pasirengęs, Š. Suzuki iš karto nuo liaudies muzikos siūlo pereiti prie vaiko muzikinio intelekto kėlimo. Jo manymu, šiam tikslui geriausiai tinka J. S. Bacho kūriniai. Grodamas kūrinius, surinktus dešimtyje metodo tomų, mažas smuikininkas ugdo savo intelektą ir dvasini imlumą.

Grupinė pamoka

Didelę reikšmę Suzuki ugdymo filosofijoje turi grupiniai užsiėmimai ir bendras repertuaras. Tokia programa turi didelę socialinę prasmę. Dalyvaudami grupinėse užsiėmimuose ugdome vaikų jautrumą, drausmingumą, pagarbą kitam žmogui, ištvermingumą, savęs vertinimo. Visa tai formuoja charakterį, vidinę inteligenciją, toleranciją. Grodami kartu vaikas turi galimybę parodyti savo pasiekimus, pamatyti ir išgirsti draugu grojimą, nesąmoningai vertina savo muzikavimo techniką ir visa tai tampa nauju stimulu tobulėti, siekti aukštesnių tikslų. Muzikuojant kartu turime galimybę geriau pažinti vieni kitus, tokiu būdu formuojamas gilesnis dvasinis ryšis tarp artimųjų žmonių.

Emocinis pozityvumas

Pradėdami ilgą ir sudėtingą darbą tikimės sulaukti artimųjų ir draugų palaikymo. Š. Suzuki metode labai svarbi pozityvi motyvacija, aplinka. Visada stengėmės surasti gerų dalykų muzikavime, pastebėti ir pagirti mažo muzikanto pastangas. Kantrybė ir tolerancija, tai pagrindiniai momentai kurių reikalaujama iš tėvų.  Sekmingai paties vaiko išspręstas uždavinys, gautas rezultatas vaiką džiūgina ir tampa stimulu naujiems ieškojimams. Tikėjimas pasiekti veiklos rezultatą, vaiką skatina veikti, analizuoti, kurti, tačiau nesugebėjimas to daryti atgraso nuo juo. Todėl pedagogo parama, kuriant pozityvia aplinka, priemones, tinkamus santykius, čia itin reikalinga.

Metodo ypatumai

Metodo ypatumai: anstyva pradžia, muzikinės aplinkos kūrimas, mama yra namų mokytoja, bendras repertuaras, muzikavimas iš klausos, grupinės pamokos. Aktyviai muzikuodami vaikai formuoja charakterį, darbštumą, jautrumą, kantrybę, objektyvia savivertę. Suzuki muzikinio ugdymo programos tikslas ne tik muzikuoti, o formuoti harmoningą asmenybę, gebanti kurti ir saugoti groži. Muzikuojant kuriami socialiniai, kultūriniai, dvasiniai ryšiai, kurie formuoją sociokultūrinį aktyvumą, brandumą.

Muzikinė aplinka

Suzuki skiria ypatingą dėmesį estetinei-akustinei aplinkai. Garsaus pedagogo teigimu, harmoningoje, estetiškai skoningoje aplinkoje užaugę vaikai būna kur kas muzikalesni ir intelektualesni, o vaikystėje patirti estetiniai įspūdžiai veikia žmogaus meninio skonio formavimąsi.
Muzika – tai auralus (klausos) menas, ir jos pažinimas turi būti siejamas su klausa. Tad vaikas nuo mažumės turėtų girdėti pačius geriausius meno kūrinius. Laikui bėgant muzikos klausymas tampa vis sąmoningesnis ir nuoseklesnis, atsiranda didžiulis noras atkurti muziką pačiam, t. y. pradėti groti muzikos instrumentu.

Ankstyva pradžia

Kai vaikui sukanka 3-4 metai, vaiko mama, jam stebint, pradeda muzikuoti. Vėliau vaikas pats pradeda groti pasirinktu instrumentu. Praktinio grojimo laiką ir mokymosi tempą nustato pats vaikas (pradžioje – 2-5 min.). Ankstyvas instrumentinis muzikavimas turi daug naudos: pagerina abstraktaus mąstymo įgūdžius, didina kūrybingumą, plečia estetinį suvokimą, socialinį bendravimą, lavina dėmesio koncentraciją, formuoja puikius motorinius įgūdžius.

Tėvų dalyvavimas

Suzuki metode tėvai yra namų mokytojai, o pedagogas yra konsultantas, padedantis tėvams lavinti vaiko gebėjimus. Tėvai ir pedagogas dirba kartu, jie stengiasi suprasti vaiko poreikius, sukurti tinkamą aplinką. Mamos žinios ir motyvacija padeda įveikti visus sunkumus. Praktika rodo, jog kuo geriau muzikuoja mama, tuo greičiau ir lengviau mokosi vaikas. Suzuki mama aktyviai dalyvauja muzikos pamokose, stebi kitų vaikų pamokas, sudaro pastovų muzikavimo tvarkaraštį.

Muzikavimas

Mažyliai, besimokydami pagal Suzuki programą, nuolat klausosi įrašų ir  pirmiausia išmoksta muzikuoti iš klausos, o tik vėliau mokosi groti iš natų. Muzikavimo technika lavinama grojamo repertuaro pagrindu. Būtent toks muzikavimo būdas padeda patirti muzikavimo džiaugsmą, labai sparčiai lavina muzikinę klausą, grojimo įgūdžius ir atmintį.

Bendras repertuaras

Didelę reikšmę Suzuki ugdymo filosofijoje turi grupinės pamokos ir bendras repertuaras. Tokia programa turi nemažą socialinę prasmę. Dalyvaudami grupinėse pamokose vaikai ugdo jautrumą, drausmingumą, pagarbą kitam žmogui, ištvermingumą, savęs vertinimą. Muzika tampa bendravimo šaltiniu. Visa tai formuoja charakterį, vidinį inteligentiškumą, toleranciją.